Baarnse woningzoekers in de kou....

Baarn-Tolweg_impressie-2c-hoog-klein-e1595343061513.jpgdonderdag 27 januari 2022 11:44

Helaas, helaas, de gemeenteraad heeft het plan om 120 sociale woningen te bouwen op de Tolweg verworpen.
En daarmee indirect tegen de vele woningzoekenden in Baarn gezegd: 'Heb nog maar even geduld', of 'Ach, misschien moet je elders gaan zoeken'

Sociale woningbouw aan de Tolweg is een heet hangijzer. Daarmee zeggen we niets nieuws. En we zijn er ook al bijna 6 jaar mee bezig. We nemen u even mee terug in de tijd:

In 2016 lagen er verschillende raadsvoorstellen waaronder de woonvisie 2030 (1000 extra woningen tot 2030) en Aanpak sociale woningbouw 
https://baarn.raadsinformatie.nl/document/3757985/2#search=%2216RV000049%22

In 2017 sprak de economische agenda al over het ombouwen van de locatie aan de Tolweg;
https://baarn.raadsinformatie.nl/document/5595111/1#search=%2217rv000056%22

In 2018 lag er het principeplan voor de Tolweg.
https://baarn.raadsinformatie.nl/document/6220220/1/42333_Principeplan_woningbouw_Tolweg_2%2C_4_en_6_rvs

In 2019 is de geactualiseerde woonvisie vastgesteld met ook hierin weer benoemd de Tolweg als locatie voor sociale woningbouw.
https://baarn.raadsinformatie.nl/document/8029768/2/77332_Visie_Wonen_2019_bijlage_1_Visie_Wonen_2019_DEF_incl__verwerking_amendement

In 2020 werd het Voorontwerp Bestemmingsplan teruggetrokken door de initiatiefnemer om het na wensen van de raad verder te optimaliseren.
Afgelopen jaar hadden we het Ruimtelijk Kader, met verwijzing naar woningbouw op de Tolweg;
En ook vorig jaar een nieuw Voorontwerpbestemmingsplan, dat van de agenda werd gehaald omdat er niet voldaan was aan een motie rondom het STEC-onderzoek. (behoefteraming bedrijven) En zo kunnen we nog wel even door gaan!.

Ook verscheen vorig jaar een kritisch rapport van de Rekenkamer, met daarin de concrete vraag (in onze eigen woorden): is het wel zo’n goed idee om deze locatie (Tolweg) te gaan mengen met woningbouw? Hoe weeg je belangen af en wat zijn de consequenties?
De Rekenkamer gaf zelf een voorzet voor een antwoord: zonder sociale woningbouw aan de Tolweg haalt de gemeente haar eigen doel uit de Woonvisie niet. Dat doel was 225 nieuwe sociale huurwoningen in 2025.

Kortom, we staan vandaag op een kruispunt van een route die we in 2016 zijn gaan lopen.
In die 6 jaar is de Tolweg nooit als woningbouwlocatie afgewezen, in welk stuk dan ook.
We geven dus als Raad 6 jaar lang het signaal af dat woningbouw hier een serieuze optie is.
Als we dit plan nu afwijzen, dan voldoet dat in onze kwalificatie aan de term ‘Onbehoorlijk Bestuur’.
Maar misschien moeten we het gewoon ‘Verkiezingskoorts’ noemen.

We moeten als gemeenteraad vaak hele taaie dilemma’s beslechten:

-Een theater op de Brink of toch De Speeldoos verbouwen?
-Een ambitieus plan voor Soestdijk steunen of toch maar niet?
-En nu: houden we de Tolweg puur voor bedrijvigheid of kiezen we toch voor die sociale huurwoningen?

Je moet kiezen onder omstandigheden die niet ideaal zien.
Maar kiezen zullen we, hoe dan ook.
Willen we 225 sociale huurwoningen in 2025? Dan is de Tolweg broodnodig.
Ondanks het feit dat de procedure destijds bepaald niet goed is verlopen. (zijn ondernemers wel goed betrokken geweest)
Ondanks het feit dat de locatie niet ideaal is. (wonen tussen/naast bedrijven)
Ondanks het feit dat ook onze bedrijven extra ruimte nodig hebben. (zie STEC-rapport)
Dat erkennen wij volmondig.

Maar we kunnen hiermee een beetje hoop geven aan jonge mensen, aan gezinnen, aan mensen die al lang zoeken naar een eigen woning.
Die krijgen in dit geval - wat ons betreft - even voorrang op de vraag naar bedrijvigheid.
Is dat makkelijk? Nee. Is dat eerlijk? Het zal niet altijd zo voelen. Maar is het een keuze die wij in alle eerlijkheid maken? Ja.

Het is ook een keuze die we maken omdat we staan voor onze handtekening onder het coalitieakkoord.
Want in die 6 jaar dat dit dossier al op tafel ligt, hebben de 4 coalitiepartijen in 2018 ook nog eens aan Baarn en aan elkaar beloofd om door te gaan op de ingeslagen weg. Woningbouw aan de Tolweg was ook toen een van de consequenties.
Wat ons betreft - en dat hebben we vorig week nog eens herhaald - staan we samen voor de uitdagende woningopgave die we daarin hebben afgesproken.

Laten we dan ook maar eens eerlijk de balans opmaken ten aanzien van onze belofte om in 2025 225 sociale huurwoningen gerealiseerd te hebben. 
Vanaf 2018:
- 28 nieuwe sociale huur/koop woningen gerealiseerd
- 9 zijn er vergund en worden de komende jaren gebouwd
En zet dit dan eens af tegen die bijna 1000 woningzoekenden

We hebben nog bijna 2 maanden om Baarnaars samen te geven wat we hen vier (of eigenlijk 7) jaar lang eerlijk voorgehouden hebben.
een ‘nee’ tegen de Tolweg is dan vanuit onze ogen een triest slotakkoord op onze uitdagende woonvisie.

« Terug