Woningen aan de Tolweg

Baarn-Tolweg_impressie-2c-hoog-klein-e1595343061513.jpgmaandag 24 januari 2022 09:36

In de debatvergadering van woensdag januari jl. sprak de gemeenteraad over de plannen voor 120 sociale woningen op de Tolweg.

Soms heb je van die voorstellen, waarbij je het gevoel hebt dat je altijd de verkeerde keuze maakt: wat je ook kiest. Wat waar doe je nu recht aan? We voelen allemaal het gebruik aan ruimte in onze gemeente. Er is grond nodig voor woningen. Er is grond nodig voor bedrijven. En er is grond nodig voor duurzame energie. Kon je alles maar altijd combineren. Maar aan de Tolweg kan dat zeker niet en dus zul je iets moeten kiezen. Hoe pijnlijk dat soms ook aanvoelt.

Woningen zijn broodnodig voor een vastgelopen volkshuisvesting. Bedrijfsruimte is essentieel voor onze economie. En beide zijn nodig om voorzieningen te kunnen betalen en in stand te houden. Dus konden we maar een soort ‘tegenbod’ doen aan de sector die in dit dossier achter het net vist…

Een paar maanden geleden hadden we die kans. We hadden toen op beide percelen langs de Drakenburgerweg het voorkeursrecht van de gemeente kunnen toepassen. De Raad paste dit toen aan, want er was geen bestemming voor handen. Nou, wij hadden er wel één.  Wethouder, kan dit niet alsnog?

Maar los hiervan moet je als politieke partij moeilijke keuzes maken in schaarste. En soms ook ondanks de visie die de gemeente voor een bepaald gebied heeft neergelegd. En die keuze maken wij. We voelen zeer mee met de behoefte van bedrijven, maar kiezen er toch voor om aan de Tolweg woningen mogelijk te maken. Tegelijk vragen wij het College om in de plannen rond de Noordschil meer ruimte voor kleine bedrijven te realiseren. En we vragen de wethouder om ook te kijken wat de mogelijkheden zijn voor combinaties van wonen en werken op de Baarnse Zoom.

« Terug