Verkiezingsprogramma

Inleiding

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Hierin vindt u onze visie op Baarn, de samenleving en het beleid voor de raadsperiode 2022-2026

Baarn is een prachtige gemeente. We hoeven alle hotspots niet te noemen. U kent ze ongetwijfeld. Maar bovenal is Baarn de plek waar bijna 25.000 mensen elke dag wonen, kinderen naar school gaan en met elkaar spelen en sporten, ondernemers hun brood verdienen, zorg en ondersteuning aan zwakkeren met liefde wordt geleverd, kortom waar we met elkaar samenleven.

De ChristenUnie gelooft dat al deze mensen waardevol zijn, met hun eigen verhaal, eigen kleur en eigen talenten. Ieder mens komt het best tot zijn recht als zaken in de eigen omgeving goed geregeld zijn. Daar willen wij graag aan bijdragen. We willen een veilige thuishaven creëren waarin iedereen zich thuis voelt en kan deelnemen aan de maatschappij.

De ChristenUnie probeert dienstbaar te zijn aan de samenleving door zich te laten leiden door de Bijbel, het goede Woord van God. Uitganspunt is daarbij om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.
In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer. Individualisme viert hoogtij.
Wij onderkennen dit en vinden het daarom meer dan ooit belangrijk om te geloven in een samenleving waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’
In dit programma laten we zien dat we willen bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt.

De wereld is niet perfect, Baarn is niet perfect. En de overheid zal daar ook niet voor kunnen zorgen. Wel wil de ChristenUnie investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van stabiele gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met de schepping.

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen Wij willen dat uitstralen en iets doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Baarn. Doet u met ons mee?