Fractieleden

  • Roy Bruins - fractievoorzitter
    Roy Bruins - fractievoorzitter
  • Marina Maas - steunfractie
    Marina Maas - steunfractie
  • Jan Sonneveld - fractieondersteuner
    Jan Sonneveld - fractieondersteuner