Algemene beschouwingen - Jozef

joseph-1995.jpgvrijdag 14 oktober 2022 09:05

Woensdagavond 12 oktober werden bij de begroting 2023 de politieke en algemene beschouwingen weer ten gehore gebracht door de verschillende fracties.
Wij spraken de volgende woorden:

Voorzitter,
De toon van onze inbreng van vorige maand was voor sommige partijen wat ingewikkeld. Gelukkig vraagt de inhoud van déze maand om een iets positievere toon. Maar zeker niet zonder zorgen.
We sluiten dit jaar waarschijnlijk positief af en ook de vooruitzichten voor volgend jaar zijn goed. Baarn krijgt iets meer reserves en dat terwijl de opbrengsten van twee bouwprojecten nog niet
eens zijn meegerekend. Complimenten aan het college voor deze cijfers.
En tegelijk mag je je afvragen hoeveel deze cijfers waard zijn. Want er zijn zoveel onzekerheden: groeiende inflatie, stijgende energieprijzen, oplopende personeelstekorten, een groeiend
huizentekort, steeds meer stille armoede ook in Vorstelijk Baarn.
We maken ons daar zorgen over en ik weet dat ik ook in deze Raad niet de enige ben. Maar misschien ben ik wel de enige die dan aan Jozef moet denken. Die uit de Bijbel, om precies te zijn. De man die
onderkoning was in Egypte in een periode van hongersnood en armoede. En hoe bereidde hij zich daarop voor? Door in goede tijden de reserves te laten groeien. En flink ook. Zodat er in slechte
tijden genoeg was voor iedereen.

Voorzitter, die slechte tijden, daar zitten steeds meer Baarnaars middenin. En dit is het moment om als eerste overheid want dat zijn we als gemeente naast mensen te staan. Ook al kijken we voor
grote steunmaatregelen graag (en terecht) naar het Rijk. Toch kunnen we als gemeente ook veel doen. Te beginnen met een menselijke houding: openheid, luisteren, bereikbaar zijn voor mensen in
nood. Het zijn dezelfde woorden waarmee dit College hoge ambities voor zichzelf heeft gesteld.
Het coalitieakkoord zou in deze begroting worden uitgewerkt, was de belofte. Een coalitie agenda, en de inbreng uit de verschillende participatie trajecten zouden de grondslag zijn voor deze nieuwe
begroting. Nu vraag ik me toch af hoe dat mogelijk is, aangezien wij pas na de begroting hier over een RIB hebben gekre gen, Volgend jaar beter dan maar.
Wonen duurzaamheid armoede zomaar wat onderwerpen die u belangrijk vindt maar mijn inziens niet of nauwelijks in concrete plannen worden uitgedrukt
Daarom is deze begroting ook het moment om daden bij die terecht am bitieuze woorden te voegen Dit is het moment om net als Jozef onze reserves in te zetten om mensen te helpen: de
Baarnaars die de woningnood aan den lijve ervaren. De mensen die zich zorgen maken of ze het einde van de maand financieel halen. En de Baarnse bakkers en andere ondernemers, die zich zorgen
maken of ze de energierekening deze winter kunnen blijven betalen.
Daarom wil de ChristenUnie 4 accenten leggen in de begroting door alvast vier moties aan te kondigen voor volgende week (raadsvergadering)

1. Een motie om 250 flexwoningen te realiseren op het terrein van de Baarnsche zoom / of de locatie van de lang geplande Wellness - om snel iets te doen aan de woningnood.
2. Een motie voor meer ondersteuning van de lage middeninkomens, de Baarnaars die naast de extra regelingen vallen en lijden onder stille armoede.
3. Een motie om als gemeente voor 300 woningen zonnepanelen aan te schaffen en te laten plaatsen, waarna de bewoners de kosten via een collectieve (liefst renteloze) lening terugbetalen aan de gemeente.
4. Een motie om directe financiële ondersteuning mogelijk te maken voor Baarnse mkb’ers die in financiële nood komen.

Voorzitter,
Hetfinanciële beleid van de afgelopen jaren maakt het mogelijk om nu iets extra’s te doen. Laat Jozef voor het College en voor de collega’s in de Raad een inspiratie zijn, net zoals hij dat voor mij is. En laten we samen klaar staan om onze inwoners te ondersteunen, en waar het kan angst, zorgen en wanhoop weg te nemen. En uiteraard wensen we het College, de ambtenaren en alle andere betrokken en wijsheid en Gods zegen toe.
2015327_univ_cnt_2_xl

« Terug