JA tegen Paleis Soestdijk

Paleis-Soestdijk-in-volle-glorie-.jpgwoensdag 16 februari 2022 21:17

Een bijzonder moment deze maand in de gemeenteraad van Baarn. De vraag ligt voor of de gemeenteraad in kan stemmen met het bestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk. Bijzonder ook omdat dit de laatste vergadering is voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s.

De cirkel lijkt rond: in de allerlaatste reguliere debatraad van deze periode sluiten we ook een lang proces af, richting het bestemmingsplan van Landgoed paleis Soestdijk. Een nieuwe stap op weg naar een nieuwe toekomst van een prachtig stukje Baarn en een belangrijke sluitstuk van deze raadsperiode.
Maar de werkelijkheid voelt toch ook anders: hoog oplopende emoties, pittige discussies, grote verschillen van inzicht en beleving.

We hebben het vaker gezegd: 'de weg naar een nieuwe toekomst van Paleis Soestdijk is een dunne evenwichtsbalk. En we voelen allemaal hoe moeilijk het is om op die balk balans te houden'.
De balans tussen ruimte geven aan nieuwe kansen en het beschermen van kostbare natuur. De balans tussen nieuwe activiteiten en ruimte voor rust.
Een ding is zeker: het voelt als ONS paleis en ONS landgoed - ook al is er een nieuwe eigenaar.
Iedereen in Baarn koestert Paleis Soestdijk als een waardevol, belangrijk en kostbaar deel van onze identiteit.
Paleis Soestdijk is de etalage van Vorstelijk Baarn. En het is nu ook de etalage van een pittig, emotioneel, maar ook noodzakelijk maatschappelijk en politiek debat. Een debat dat we hier in vrijheid kunnen voeren waar iedereen zichzelf kan laten horen, ook al voelt het soms of er niet goed naar je geluisterd wordt.
Eerlijk is eerlijk, dat gevoel kunnen wij als Raad niet altijd wegnemen. Hoe goed we - in alle oprechtheid - ook ons best doen.
Hoe goed we ook luisteren, hoe serieus we insprekers en andere belangenbehartigers ook nemen.
Als Baarnse Raad hebben we een keuze te maken over het bestemmingsplan. Linksom of rechtsom. Hoe gepolariseerd en bitter de discussie ook geworden is.

Wij zien hier een bestemmingsplan waarin ruimte wordt geboden aan cultuur én natuur, aan eenvoud én luxe, aan activiteiten én rust. Een bestemmingsplan dat in onze ogen recht doet aan kwetsbare waarden en lastige dilemma’s.
Een bestemmingsplan dat de eigenaar de ruimte geeft om Soestdijk te laten zijn wat het is: ONS landgoed, een etalage voor wie we als Nederlanders en als Baarnaars zijn.
Maar ook een bestemmingsplan dat de eigenaar de grote verantwoordelijkheid geeft om de lat heel hoog te leggen: een duurzaam paleis, een natuurinclusief gebouwd Alexanderkwartier en een blijvende harmonieuze relatie met alle Baarnse en Soester buren.
Dit laatste zegge we nadrukkelijk omdat wij ook niet naïef zijn.
Het paleis gaat níet meteen sluiten als de 325.000ste bezoeker over de drempel is gestapt. De belasting van de natuur is niet op voorhand al tot een minimum teruggebracht. Het verkeer zal de komende tijd echt nog niet meteen veilig genoeg zijn.
Maar wij zijn er in de afgelopen jaren wél van overtuigd geraakt dat de eigenaar oprecht zoekt naar een goed evenwicht tussen een gezonde bedrijfsvoering, het koesteren van de natuur en de emoties van mensen.  Daarom kunnen wij instemmen met het bestemmingsplan. Wat ons betreft krijgt de eigenaar daarbij de opdracht mee om in de uitwerking en de uitvoering steeds uit te gaan van het versterken van natuurwaarden en het versterken van lokale relaties.
En uiteraard hopen wij dat e.e.a. snel gerealiseerd is en wensen de Meyer Bergman Erfgoed Groep daarbij veel wijsheid, enthousiasme en succes.
« Terug