Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

woensdag 15 september 2021 20:03

Een drukke septembermaand in de Baarnse gemeenteraad die enkel in het teken staat van de toekomst van Landgoed Paleis Soestdijk.
Maar liefst zes avonden zijn hier aan gewijd. Met presentaties, vele insprekers, een debat tussen de raadsleden en als vanzelf een raadsvergadering met een besluit.

Vorig jaar juli is het Voorontwerpbestemmingsplan besproken in de gemeenteraad. Toen zeiden wij er dit over.

Inmiddels zijn we dus een jaar en vele zienswijzen verder en ligt er een aanzienlijk verbeterd plan ten opzichte van een jaar terug.
Vorig jaar gaven wij aan dat het pad naar de toekomst van Soestdijk over een hele dunne evenwichtsbalk gaat. Er is ruimte voor iets nieuws, maar er is ook ontzettend veel te beschermen. Deze maand zetten we nieuwe stapjes op die evenwichtsbalk - óf we vallen er dan toch vanaf.
Zo spannend is het. Met talloze meningen en emoties.
Oude herinneringen staan tegenover nieuwe ontwikkelingen - met alle dilemma’s die erbij horen.

We hebben veel insprekers gehoord en die willen we allemaal bedanken.
Een ding is zeker: of je nu voor of tegen de plannen voor Soestdijk bent, iedere inspreker heeft een groot hart voor het paleis en voor Baarn.
Maar hoe hoog de emoties soms ook oplopen, de dilemma’s rond het paleis verdwijnen daar niet van.

Dilemma’s hebben geen ideale oplossing, ook niet die rond Soestdijk.
En dus willen we elk cruciale onderdeel van het plan eerlijk beoordelen: het Borrebos, de Parade, het paleis zelf, de natuur en het verkeer.

1) Het Borrebos:
‘Ons’ Borrebos is inmiddels landelijk nieuws. En nee, eigenlijk horen daar geen woningen. Maar we snappen ook dat de woningen een onmisbaar puzzelstukje voor het totale plan zijn. Is het ideaal? Nee. Kunnen we zonder? Ook niet? Laten we dan - als het dan toch moet - álles uit de kast trekken om hier de meest groene en innovatieve woningen van Nederland van te maken. Soestdijk moet een toonbeeld van innovatie zijn? Laten we dat dan bewijzen in het Alexanderkwartier. Natuurinclusief bouwen, nul-op-de-meter, een woonwijk die opgaat in de natuur in plaats van andersom. We dagen de wethouder én de Meyer Bergman Erfgoed Groep uit om hier leiderschap in te tonen.

2) De Parade:
Gelukkig ligt de hoofdingang in de nieuwste plannen niet meer op de Parade. En gelukkig komen hier geen evenementen met geluid meer. Toch hebben we hier nog één punt te maken: het hotel. De capaciteit van 120 kamers was destijds gebaseerd op te verwachten bezoekersaantallen bij evenementen. Maar nu die bezoekersaantallen zijn gehalveerd, laten we dan met de hotelcapaciteit hetzelfde doen.

3) Paleis Soestdijk:
De vernieuwde plannen voor het paleis en de tuin geven ons vertrouwen in de samenwerking: minder bezoekers bij grote evenementen en geen amfitheater. Maar ook hier een punt van zorg: feesten en partijen tot maximaal 500 bezoekers mogen doorgaan zonder vergunning - die vallen dus niet onder de geplande bezoekersaantallen van grotere evenementen. Natuurlijk, we snappen dat er inkomsten nodig zijn. Maar een vrijbrief voor onbeperkte feestjes op het landgoed? Dat gaat weer te ver. Daarom stellen wij voor: maximaal 100 van deze kleinere feesten per jaar (met licht en geluid). In totaal per jaar dus 100 kleine activiteiten met meldingsplicht, maximaal 28 grotere evenementen en maximaal 12 in de zwaarste categorie. Én een kraakheldere communicatie met de buurt: een activiteitenkalender vanuit het paleis, zodat buurtbewoners minstens 2 maanden van tevoren weten waar ze aan toe zijn.

4) De Natuur:
Heel veel insprekers hebben het opgenomen voor de natuur, juist omdat zij geen eigen stem heeft. En dat doet ons goed. En hoewel afspraken over de natuur met de provincie gemaakt moeten worden, vinden wij het huidige compensatieprogramma niet voldoende. Bij zo’n groot plan hoort een proactief en veeleisend herstelprogramma, inclusief bewustwording. Denk aan educatieprogramma voor de jeugd, in nauwe samenwerking met De Groene Inval. Dit zien wij graag terug in de natuurplannen.

5) Verkeer:
Tot slot onze grootste zorg: het verkeer. Provincie, gemeente en MBEG lijken verblind door de Amsterdamsestraatweg. Het OV krijgt een minimale rol en innovatie en duurzame mobiliteit lijken niet te bestaan. Hoe is dat mogelijk? We praten toch over hét centrum voor Nederlandse innovaties. Waar is de visie op het geheel? De provincie wil een lagere snelheid op de Amsterdamsestraatweg, terwijl de gemeente nu juist doorgaand verkeer wil omleiden vía diezelfde weg vanwege de woningbouw op de Baarnsche Zoom.
Iedere verkeerskundige weet: verkeer is als water en waar verschillende stromen samenkomen, weet je dat je ruimte moet maken óf moet zorgen dat die stromen niet samenkomen.

Wij pleiten nogmaals voor échte visie op de totale mobiliteit. Hoe gaan we verkeersstromen scheiden of bundelen? Welke innovatieve vormen gaan we inzetten: gratis leenfietsen, e-bikes of e-scooters of elektrische pendelbusjes vanaf het station? Wij verwachten dat het College leiderschap toont en bij het definitieve bestemmingsplan een totale mobiliteitsvisie presenteert (van voetganger en fiets tot auto en duurzaam OV) inclusief een uitvoeringsagenda. Zónder zo’n visie stemmen wij níet in met het bestemmingsplan.

Kortom: 

  • Maak van het Alexanderkwartier een innovatieve, groene woonbuurt; 
  • Breng de hotelcapaciteit terug, zodat het past bij de laatste bezoekersaantallen; 
  • Stel een maximum van 100 meldingsplichtige activiteiten; 
  • Zet veel meer in natuurherstel én op natuureducatie voor de jeugd;
  • Kom met een ijzersterke, ambitieuze mobiliteitsvisie én uitvoeringsagenda;
« Terug