Positief besluit Paleis Soestdijk

Paleis-Soestdijk-in-volle-glorie-.jpgdonderdag 16 juli 2020 12:13

De gemeenteraad heeft een belangrijke stap genomen in de toekomst van Paleis Soestdijk. Onder grote belangstelling van de media (NOS, RTV Utrecht, Telegraaf, AD, BaarnFM etc.) heeft een zeer ruimte meerderheid ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Ook wij konden positief besluiten, mede omdat met een aantal amendementen en moties het veelomvattende plan nog wat meer past bij onze ideeen en wensen.

Onze fractievoorzitter Roy Bruins verwoorde het als volgt in de gemeenteraad:

De weg naar een nieuwe toekomst van Soestdijk gaat in kleine, langzame stappen over een dunne evenwichtsbalk. De speelruimte op die balk is klein, zoals ook de speelruimte op en om landgoed Soestdijk heel klein is. Er is ruimte voor nieuwe dynamiek, maar er is ook veel - heel veel - te beschermen.

De uitdaging van een evenwichtsbalk is om te blijven lopen: sta je stil, dan val je vanzelf een keer om. Maar ook niet te snel, want ook dan verlies je makkelijk je evenwicht.
We lopen in Baarn niet iedere dag over zo’n evenwichtsbalk. En wat doe je als het onwennig is? Dan vraag je om hulp, om houvast.

Nu we dus de volgende stap zetten, is het cruciaal dat de Raad, het College, de Meyer Bergman Groep en omwonenden elkaar goed blijven vasthouden. Een doorlopend, open gesprek met ruimte en respect voor elkaar - waarin we elkaar kritisch kunnen bevragen, maar elkaar ook ruimte geven om te ontdekken waar die kritiek dan vandaan komt. Welke emoties of onzekerheden erachter zitten.

Met die houding kijkt mijn fractie vanavond naar het Voorontwerp Bestemmingsplan. Met dat open gesprek in het achterhoofd, is het voorontwerp voor ons op 3 punten nog niet scherp genoeg.

1) We willen allereerst meer scherpte op het gebied van Natuur

De woningen in het Alexanderkwartier zijn een noodzakelijk compromis, om restauratie en exploitatie van Soestdijk mogelijk te maken. Maar wij rekenen op de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zullen daar alle vervolgplannen kritisch op toetsen. De groenverbindingen - die ook onderdeel zijn van dit plan - zijn een goede eerste stap om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Wij vragen het College om hier in het bestemmingsplan kraakhelder over te zijn.

2) Ten tweede is er meer scherpte nodig op het gebied van Verkeer

Het succes van Made by Holland valt of staat met bereikbaarheid. En in het voorontwerp is de mobiliteit - en zeker de inzet van OV - voor ons nog niet helder genoeg. Wij roepen de Provincie nogmaals op om heel kritisch te kijken naar alle verkeersstromen in dit gebied. En ook de oversteek tussen Parade en Paleis is voor ons cruciaal: een gelijkvloerse oversteek is vragen om ongelukken. Laten er niet eerst ongelukken of ellenlange files voor nodig zijn om met een beter alternatief te komen. Laat het kalf niet verdrinken, voor we de put dempen!

3) Ten derde vraagt de ChristenUnie-SGP om meer scherpte rond Evenementen

Een ding weten we zeker: Soestdijk wordt een trekpleister voor evenementen. Maar op een evenwichtsbalk kun je nu eenmaal niet alles doen: wordt het te gek, dan val je er vanaf. En de schade is dan als eerste voor de natuur en voor omwonenden. Dus laten we in het bestemmingsplan heel goed vastleggen waar de grenzen liggen voor evenementen die nodig zijn voor onderhoud en exploitatie van Soestdijk: grenzen aan geluid, aan licht en aan drukte.

Voorzitter, wij vragen dus op drie cruciale punten om meer duidelijkheid, meer zekerheid en meer grenzen. Dat doen we niet uit een diepgevoeld wantrouwen. Maar juist omdat je een duidelijke doel en duidelijke kaders nodig hebt, om een open gesprek met elkaar te blijven voeren. Dat klinkt als een tegenstelling. En dat open gesprek, dat verdienen alle betrokken partijen. Dat verdient de Meyer Bergman Groep en dat verdienen de inwoners van Baarn, Lage Vuursche en Soest.

« Terug

Archief > 2020 > juli

Geen berichten gevonden