Paleis Soestdijk

1600x900.jpgwoensdag 08 juli 2020 20:36

Deze juli-maand behandelen we in de gemeenteraad het voorontwerp bestemmingsplan voor Landgoed Soestdijk. Een uniek project maar in een kwetsbaar gebied. Dat levert dilemma's op.

Tientallen betrokkenen uit Baarn, Lage Vuursche en Soest lieten zich in de afgelopen weken horen. Als inspreker in de raad, bij de Raadsfracties, bij de Meyer Bergman Erfgoed Groep en bij het college. Het was overweldigend. Maar het was ook nodig. Want zonder die betrokkenheid kan de gemeenteraad haar werk niet goed doen. We willen al die insprekers daarom hartelijk danken voor hun enorme betrokkenheid.

Die betrokkenheid zorgt ervoor dat de dilemma’s en de emoties rond Soestdijk door iedereen gevoeld worden. En dat is goed. Want het gaat tenslotte om ‘ons’ Soestdijk, ook al is het in bezit van een private onderneming, die grote plannen heeft ons in kleine, behoudende Baarn. Dus zullen we ‘ons’ Soestdijk ook deels moeten loslaten, ook al levert dat onzekerheid en onduidelijk op.

De één ziet een boze droom op zich afkomen: woningen in een kwetsbaar bos, evenementen in je voortuin, een hotel met meer kamers dan een gemiddelde Baarnse straat en een eindeloze stoet auto’s op zoek naar een parkeerplek. De ander ziet grote kansen: banen voor Baarn en de regio, een nieuwe vorstelijke trekpleister en een dynamische culturele, ondernemende rol voor ‘ons’ Soestdijk.

Tussen die twee manieren van kijken zit een gat, dat we alleen maar kunnen vullen met wederzijds begrip en vertrouwen. En met respect voor ieders eigen rol: van het College, van de Raad, van de Meyer Bergman groep en de rol van omwonenden in Baarn, Lage Vuursche en Soest.

Wij willen de Meyer Bergman Erfgoed groep graag het vertrouwen geven dat we samen staan voor de grote uitdaging van Soestdijk: behoud van het erfgoed, bescherming van natuur en leefbaarheid en de bloei van het hele landgoed. Dat betekent niet dat we zomaar alle plannen steunen. Maar we wijzen ook niet alles af. Vertrouwen vraagt soms om duidelijkheid: om meer uitwerking. En om zekerheden in het bestemmingsplan, zodat we zeker weten dat de Meyer Bergman groep Baarnse belangen óók omarmt.

Met die gedachte kijken we naar de verschillende delen van het plan voor Soestdijk:

1) Het Alexanderkwartier
Wij zagen liever een middenweg tussen grondgebonden woningen en appartementen. Hiervoor is een groter plangebied nodig en daarvoor is geen ruimte. De huidige optie - 10 appartementenvilla’s met elk 8 woningen - is voor ons een acceptabel compromis.

2) De Parade en het hotel
Ook hier kunnen we leven met de plannen, mits de Parade geen veredeld evenemententerrein wordt: dus geen versterkt geluid op de Parade en geen concerten of grotere evenementen. We zien ook het nut in van een hotel, mits de bouwstijl aansluit bij de omgeving. En mits duurzaamheid en veiligheid op het terrein de boventoon voeren.

3) De voortuin van het paleis
Dit is een cruciale plek voor evenementen, maar daarmee ook de plek die omwonenden licht- en geluidsoverlast geeft. Daarom willen hij hier absolute duidelijkheid over het aantal evenementen en de regelmaat ervan. Zodat iedereen weet waar hij aan toe is - en we kunnen terugvallen op een heldere afspraak. Van College en Meyer Bergman Groep vragen wij een onderzoek naar maatregelen om overlast voor omwonenden (in Baarn, Soest en Lage Vuursche) tot een minimum te beperken.

4) De achtertuin van het paleis.
De zogenaamde rustzone in de tuin is voor ons cruciaal. Hier komen wat ons betreft geen grote activiteiten. Een educatieve wandeltocht van 10-15 mensen is echt het maximum. En ook voor de achtertuin zien wij graag onderzoek van College en Meyer Bergman Groep naar maatregelen om omwonenden (ook weer in Baarn, Soest én Lage Vuursche) te ontlasten.

5) Bereikbaarheid
Onze grootste zorg is de bereikbaarheid van Soestdijk. We houden ons hart vast voor de doorstroming op de N-wegen rond het paleis, voor de gelijkvloerse kruising tussen de Parade en het paleis en voor het parkeren bij evenementen. Daarom willen we actie van het College: ga samen met de buurgemeenten pleiten voor meer aandacht van de provincie voor het totale wegennet van N234, N221 en N415 - en voor de ontsluiting van Lage Vuursche en Maartensdijk. En we willen graag de zekerheid dat parkeren op de Praamgracht geen optie meer is bij evenementen. Wat ons betreft haalt de wethouder het parkeren daar uit het bestemmingsplan. Natuurlijk is dan de vraag: waar dan wel parkeren? Maar wat ons betreft kijken we naar een andere oplossing: veel meer aandacht voor OV, zowel regionaal als lokaal. Hier is nog te weinig onderzoek naar gedaan. Als Soestdijk een icoon van innovatie wil zijn, steek dan je nek uit om een icoon te zijn van innovatieve en duurzame bereikbaarheid.

Een ding is zeker: de nieuwe plannen voor Soestdijk zijn spannend voor iedereen. Er kleven risico’s aan, die iedereen nu al voelt. Het is als een evenwichtsbalk. Maar wil je je evenwicht bewaren, dan moet je blijven lopen, ook al is elke volgende stap spannend. Want sta je stil, dan val je vanzelf een keer om.


 

« Terug